top of page
Zoeken

NEW! Live Webinar "Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid'

Bijgewerkt op: 21 jul. 2023

In Nederland vindt vergrijzing plaats met alle complexiteit die dit met zich meebrengt zowel in de maatschappij als ook bij het gezondheidsprobleem van de (oudere) patiëntenpopulatie. Maar hoe kun je als fysiotherapeut ervoor zorgen dat iemand fysiek zelfredzaam kan zijn? Wat verstaan we onder fysieke zelfredzaamheid? Wat is hierover bekend vanuit wetenschappelijk onderzoek? Welke rol heeft de fysiotherapeut? Welke (innovatieve) toolkits kun je hierbij toepassen om fysieke zelfredzaamheid voor jouw patiënt te stimuleren? Niemand minder dan onderzoeker Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en docent master Geriatrie Fysiotherapie Esther Molenaar MSc. zal je hiervan alle ins en outs meegeven aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

Format: vakinhoudelijk Webinar, geaccrediteerd 4 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie registers: algemene fysiotherapie én geriatriefysiotherapie en geaccrediteerd voor Pro-Q-Kiné register kinesitherapie (6 navormingseenheden!).

Locatie: Online

Datum: on demand per direct beschikbaar! Klik HIER

Leerdoelen:

  • De fysiotherapeut heeft na de scholingsactiviteit state of the art kennis over recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fysieke zelfredzaamheid binnen de fysiotherapie en de zorg.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte bij welke patiëntenpopulatie het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid van belang is en wat er onder fysieke zelfredzaamheid wordt verstaan.

  • De fysiotherapeut heeft na de scholingsactiviteit inzage voor welke doeleinden keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid ingezet kunnen worden en is zich bewust van welke meerwaarde het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid heeft voor de patiënt in het kader van zelfmanagement, copingstratie, vitaliteit en het stellen van realistische doelen van de (oudere) patiënt in de alledaagse praktijk.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte hoe valide en praktisch hanteerbaar keuzehulp fysieke zelfredzaamheid is om toe te passen bij de (oudere) patiënt waarbij het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid van belang is.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte welke 4 subgroepen er zijn binnen zelfredzaamheid.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte welk stappenplan er bij keuzehulp Fysieke Zeldredzaamheid er is en is op de hoogte wat er gebeurd per onderdeel / per stap.

  • Na de scholingsactiviteit is de fysiotherapeut op de hoogte hoe de instrumenten van keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid geïmplementeerd kunnen worden in de alledaagse praktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en aan de hand van een demonstratie.

  • Na de scholingsactiviteit is de fysiotherapeut op de hoogte hoe je niet alleen instrumenten kunt toepassen in de praktijk, maar ook hoe dit persoonsgericht opgezet kan worden voor de patiënt binnen zijn of haar leefomgeving.

Leermiddelen: 2 wetenschappelijke artikelen, podcast (30 min), vodcast (35 min) én Webinar (ca. 120 min)

Format: de deelnemer bestudeert ter voorbereiding 2 wetenschappelijke artikelen, beluisterd de podcast 'Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?", de vodcast "Vitale ouderen: een mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk? en bekijkt het Webinar 'Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid.'

Er is de gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens het Webinar.

Docent: Esther Molenaar MSc. docente Master Geriatrie Fysiotherapie & onderzoeker lectoraat Innovatie van Beweegzorg Hogeschool Utrecht

Host: fysio- en manueeltherapeut Melvin Bos MSc

Programma:

In aanloop naar het Webinar beluisterd de online deelnemer de podcast (30 min) “Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?”. Hierbij interviewt fysiotherapeut en presentator Melvin Bos MSc. docent-onderzoeker Esther Molernaar over het topic. Door dit interview krijgt de deelnemer een inleidend interview te beluisteren in aanloop naar het Webinar. Daarnaast bekijkt de deelnemer de vodcast "Vitale ouderen, mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk?" (35 min) een interview tussen presentator Melvin Bos MSc. en promovenda Patricia te Pas - van der Laag UMC Utrecht over de pump-fit implementatie studie. Hierbij wordt het belang van eiwitrijke voeding en krachttraining bij ouderen om vitaliteit en zelfredzaamheid te stimuleren uitgebreid besproken.


Vervolgens start Esther Molenaar MSc. bij het Webinar met haar lezing (60 min) over fysieke zelfredzaamheid en haar promotieonderzoek hierover. Haar lezing is gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten én haar promotie onderzoek aan het lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht. Er is een Q&A n.a.v. haar lezing.


Na de break start het 2e deel van het Webinar. Fysiotherapeut en presentator Melvin Bos MSc. gaat in gesprek met Esther Molenaar MSc. over haar lezing, de wetenschappelijke inzichten, en hoe je nieuwe toolkits kunt implementeren in de alledaagse praktijk om fysieke zelfredzaamheid in jouw rol als fysiotherapeut te stimuleren bij de patiënt. Ook schuift geriatrie fysiotherapeut en docent opleiding fysiotherapie Kevin Achten MSc. aan om zijn praktijkervaringen te delen. Aan de hand van die wetenschappelijke nieuwe inzichten, de praktische toolkits die recentelijk naar het werkveld worden gelanceerd en praktijkvoorbeelden wordt in een interview gesprek dit uitgebreid besproken. Nadruk hierbij ligt hoe de vertaalslag te maken naar de alledaagse prakijk. Welke rol heeft de fysiotherapeut hierbij? Hoe geef je de samenwerking vorm met bijvoorbeeld de diëtist? De verpleegkundige en de huisarts om fysieke zelfredzaamheid te stimuleren? Hoe geef je het onderzoek en de therapie vorm met deze nieuwe wetenschappelijke en praktische kennis om EBP de patiënt van de alledaagse praktijk te helpen? Dit en meer komt uitgebreid aan bod.


Er is volop de ruimte om vragen te stellen via de chatfunctie, vragen worden doorgestuurd naar Esther Molenaar MSc. Al het besprokene komt samen in de online toets na afloop en sluiten aan bij de gestelde leerdoelen.


Online toets: 15 multiplechoice vragen (Kwaliteitshuis Fysiotherapie / PQK)

Herkansing: er zijn 2 herkansingsmogelijkheden.

Geaccrediteerd: Kwaliteitshuis Fysiotherapie 4 punten registers algemene fysiotherapie én geriatriefysiotherapie

Geaccrediteerd: Pro-Q-Kiné register kinesitherapie 6 navormingseenheden

Kosten: 35,- EUR per deelnemer

Max. aantal deelnemers: onbeperkt

Aanmelden: meer informatie volgt binnenkort.

Inclusief:

- 2 relevante wetenschappelijke artikelen van Esther Molenaar MSc.

- Een podcast "Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?" met Esther Molenaar MSc. (30 min)

- Een vodcast "Vitale ouderen: mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk?" met Patricia te Pas van der Laag MSc. promovenda Julius Centrum UMC Utrecht (35 min)

- Onbeperkt terugkijken Webinar 'Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid.'(ca 120 min)


Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@physioglobal.nl of bel +31643432761


291 weergaven0 opmerkingen

Комментарии


bottom of page