News

Learn about the newest topics in the world of physiotherapy.

In deze 15e aflevering gaan we in gesprek met lector Petra Siemonsma. Zij is lector van het lectoraat Eigen regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en de masteropleiding Fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg beiden van Hogeschool Leiden.


Wat is eigen regie van de patienten? Waarom is dit belangrijk en hoe maak je als fysiotherapeut de vertaalslag naar jouw patiënt? Vooral omdat het zorglandschap verandert en de focus veel meer op de wijk komt te liggen.


Welke rol heeft de fysiotherapeut binnen de wijk? En welke competenties heeft de fysiotherapeut daarbij nodig om in samenwerking met de andere partijen én de patiënt zelf binnen de wijk de beweegzorg geoptimaliseerd kan worden voor de patiënt?


Beluister de podcast HIER


We willen dr. Petra Siemonsma enorm bedanken voor haar bijdrage aan deze aflevering. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Leiden.


Wil je meer weten over deze tweejarige master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg bestaande uit 4 blokken? https://www.hsleiden.nl/master-fysiotherapie-en-wijkgerichte-beweegzorg


Heb je een vraag aan lector dr. Petra Siemons? Stuur haar een mail; siemonsma.p@hsleiden.nl


Wil je als eerste op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen én waar je dit kunt bekijken of beluisteren?


Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief; https://www.physioglobal.nl/webinars


Referenties:

Functioneringsprofielen (Paragraaf 2.5) staan in Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. ZiNL. https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/adviezen/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren/Naar+nieuwe+zorg+en+zorgberoepen+%28de+contouren%29.pdf


Toekomstbeelden Health Holland https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/Toekomstbeelden%202030.pdf


BiBoZ project en de profielen zijn hier te vinden:

https://www.hsleiden.nl/eigen-regie-bij-fysiotherapie-en-beweegzorg/onderzoeken/blijf-in-beweging-ondersteuning-zorgprofessionals-biboz/blijf-in-beweging-ondersteuning-zorgprofessionals-biboz


De voorspelling vanuit Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat bijna 65% van Nederlanders in 2040 te maken zal hebben met een overgewicht en dus obesitas ook vaker voor zal komen in maatschappij. Een belangrijke ontwikkeling waar we vanuit de zorg goed bij stil moeten staan en aandacht voor moeten hebben hoe we ons positioneren.


Tijdens deze on demand Webinar i.s.m. Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan we in gesprek met Physician Assistant Willy Theel MSc en diëtist Debora Mol. Beiden werken intensitief samen voor de patiënt met obesitas.


Wat weten we over obesitas? Wat zijn de huidige inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek? Welke mechanismen en factoren spelen hierbij een rol? Wanneer is het belangrijk om de patiënt door te sturen via de huisarts voor uitgebreid onderzoek binnen het ziekenhuis? Wat weten we vanuit huidig wetenschappelijk onderzoek over obesitas? Hoe wordt het onderzoek bij de patiënt vormgegeven binnen het ziekenhuis? Welke behandelinterventies worden er toegepast en waarom?


Welke rol heeft de Physician Assistant hierbij en wat is van belang op het gebied van voeding? Welke rol heeft de diëtist hierbij en.. de fysiotherapeut? Hoe geef je de samenwerking met verschillende disciplines vorm vanuit de eerstelijn? Hoe richt je shared decision making met jouw patiënt in optima forma in? Daarnaast staan we ook stil bij centrum gezond gewicht. Een samenwerking tussen het Erasmus MC, Maasstad ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland waarbij we een in kaart brengen hoe zorg in de regio ingericht kan worden voor de patient met obesitas in het kader van uitgebreid onderzoek en de keuze voor een specifieke behandelinterventie.


Aan de hand van relevante evidentie, praktijkvoorbeelden en de klinische expertise van de sprekers gaan we uitgebreid in op het onderwerp. Er is voldoende ruimte voor vragen vanuit alle deelnemers aan de gastsprekers. Onder leiding van een host van Physio Global wordt deze Webinar verzorgd.


Alles in het kader van passende zorg van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de juiste zorg op de juiste plek o.a. van de #vvaa en #VWS.


Bestel en kijk direct door op de onderstaande flyer te klikken;

Inclusief:

- Relevante wetenschappelijke artikelen

- Een podcast over obesitas met de sprekers

- Onbeperkt terugkijken van het Webinar


Geaccrediteerd voor:

- Pro-Q-Kine algemene kinesitherapie (6 punten)

- Stichting Keurmerk Fysiotherapie SKF (2 punten)

- Kwaliteitsregister Fysiotherapie KRF NL registers fysiotherapie en sportfysiotherapie (4 punten)


Meld je aan:

https://physio-global.webinargeek.com/obesitas-een-diagnose-en-behandeling-in-beweging-1


Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@physioglobal.nl

Op donderdag 21 april was er een livestream in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Dit keer was het de algemene ledenvergadering i.c.m. de Oostendorplezing. Het was een interessante avond waarbij Edwin de Raaij PhD de oostendorplezing presenteerde over zijn promotieonderzoek 'Pijn is perceptie'.


Algemene ledenvergadering

Daarnaast was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij onder andere de mastereis ter sprake is gekomen. Verder is er stil gestaan bij het aftreden van penningmeester Paul Stoetzer en de aanstelling van de nieuwe penningmeester, Willem Langoor.

Terugkijken Oostendorplezing

Ruim 120 manueel therapeuten hebben deze boeiende lezing inmiddels bekeken. Na afloop ontving Edwin de Raaij PhD de prijs van Prof. Dr. Rob Oostendorp. Een uniek beeld gegoten in de vorm van zijn handen.


Wil je de NVMT Oostendorplezing terugkijken? Klik HIER of bekijk de video hieronder: