top of page

News

Learn about the newest topics in the world of physiotherapy.

Bijgewerkt op: 21 jul.

In Nederland vindt vergrijzing plaats met alle complexiteit die dit met zich meebrengt zowel in de maatschappij als ook bij het gezondheidsprobleem van de (oudere) patiëntenpopulatie. Maar hoe kun je als fysiotherapeut ervoor zorgen dat iemand fysiek zelfredzaam kan zijn? Wat verstaan we onder fysieke zelfredzaamheid? Wat is hierover bekend vanuit wetenschappelijk onderzoek? Welke rol heeft de fysiotherapeut? Welke (innovatieve) toolkits kun je hierbij toepassen om fysieke zelfredzaamheid voor jouw patiënt te stimuleren? Niemand minder dan onderzoeker Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en docent master Geriatrie Fysiotherapie Esther Molenaar MSc. zal je hiervan alle ins en outs meegeven aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

Format: vakinhoudelijk Webinar, geaccrediteerd 4 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie registers: algemene fysiotherapie én geriatriefysiotherapie en geaccrediteerd voor Pro-Q-Kiné register kinesitherapie (6 navormingseenheden!).

Locatie: Online

Datum: on demand per direct beschikbaar! Klik HIER

Leerdoelen:

  • De fysiotherapeut heeft na de scholingsactiviteit state of the art kennis over recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fysieke zelfredzaamheid binnen de fysiotherapie en de zorg.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte bij welke patiëntenpopulatie het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid van belang is en wat er onder fysieke zelfredzaamheid wordt verstaan.

  • De fysiotherapeut heeft na de scholingsactiviteit inzage voor welke doeleinden keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid ingezet kunnen worden en is zich bewust van welke meerwaarde het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid heeft voor de patiënt in het kader van zelfmanagement, copingstratie, vitaliteit en het stellen van realistische doelen van de (oudere) patiënt in de alledaagse praktijk.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte hoe valide en praktisch hanteerbaar keuzehulp fysieke zelfredzaamheid is om toe te passen bij de (oudere) patiënt waarbij het optimaliseren van fysieke zelfredzaamheid van belang is.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte welke 4 subgroepen er zijn binnen zelfredzaamheid.

  • De fysiotherapeut is na de scholingsactiviteit op de hoogte welk stappenplan er bij keuzehulp Fysieke Zeldredzaamheid er is en is op de hoogte wat er gebeurd per onderdeel / per stap.

  • Na de scholingsactiviteit is de fysiotherapeut op de hoogte hoe de instrumenten van keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid geïmplementeerd kunnen worden in de alledaagse praktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en aan de hand van een demonstratie.

  • Na de scholingsactiviteit is de fysiotherapeut op de hoogte hoe je niet alleen instrumenten kunt toepassen in de praktijk, maar ook hoe dit persoonsgericht opgezet kan worden voor de patiënt binnen zijn of haar leefomgeving.

Leermiddelen: 2 wetenschappelijke artikelen, podcast (30 min), vodcast (35 min) én Webinar (ca. 120 min)

Format: de deelnemer bestudeert ter voorbereiding 2 wetenschappelijke artikelen, beluisterd de podcast 'Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?", de vodcast "Vitale ouderen: een mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk? en bekijkt het Webinar 'Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid.'

Er is de gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens het Webinar.

Docent: Esther Molenaar MSc. docente Master Geriatrie Fysiotherapie & onderzoeker lectoraat Innovatie van Beweegzorg Hogeschool Utrecht

Host: fysio- en manueeltherapeut Melvin Bos MSc

Programma:

In aanloop naar het Webinar beluisterd de online deelnemer de podcast (30 min) “Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?”. Hierbij interviewt fysiotherapeut en presentator Melvin Bos MSc. docent-onderzoeker Esther Molernaar over het topic. Door dit interview krijgt de deelnemer een inleidend interview te beluisteren in aanloop naar het Webinar. Daarnaast bekijkt de deelnemer de vodcast "Vitale ouderen, mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk?" (35 min) een interview tussen presentator Melvin Bos MSc. en promovenda Patricia te Pas - van der Laag UMC Utrecht over de pump-fit implementatie studie. Hierbij wordt het belang van eiwitrijke voeding en krachttraining bij ouderen om vitaliteit en zelfredzaamheid te stimuleren uitgebreid besproken.


Vervolgens start Esther Molenaar MSc. bij het Webinar met haar lezing (60 min) over fysieke zelfredzaamheid en haar promotieonderzoek hierover. Haar lezing is gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten én haar promotie onderzoek aan het lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht. Er is een Q&A n.a.v. haar lezing.


Na de break start het 2e deel van het Webinar. Fysiotherapeut en presentator Melvin Bos MSc. gaat in gesprek met Esther Molenaar MSc. over haar lezing, de wetenschappelijke inzichten, en hoe je nieuwe toolkits kunt implementeren in de alledaagse praktijk om fysieke zelfredzaamheid in jouw rol als fysiotherapeut te stimuleren bij de patiënt. Ook schuift geriatrie fysiotherapeut en docent opleiding fysiotherapie Kevin Achten MSc. aan om zijn praktijkervaringen te delen. Aan de hand van die wetenschappelijke nieuwe inzichten, de praktische toolkits die recentelijk naar het werkveld worden gelanceerd en praktijkvoorbeelden wordt in een interview gesprek dit uitgebreid besproken. Nadruk hierbij ligt hoe de vertaalslag te maken naar de alledaagse prakijk. Welke rol heeft de fysiotherapeut hierbij? Hoe geef je de samenwerking vorm met bijvoorbeeld de diëtist? De verpleegkundige en de huisarts om fysieke zelfredzaamheid te stimuleren? Hoe geef je het onderzoek en de therapie vorm met deze nieuwe wetenschappelijke en praktische kennis om EBP de patiënt van de alledaagse praktijk te helpen? Dit en meer komt uitgebreid aan bod.


Er is volop de ruimte om vragen te stellen via de chatfunctie, vragen worden doorgestuurd naar Esther Molenaar MSc. Al het besprokene komt samen in de online toets na afloop en sluiten aan bij de gestelde leerdoelen.


Online toets: 15 multiplechoice vragen (Kwaliteitshuis Fysiotherapie / PQK)

Herkansing: er zijn 2 herkansingsmogelijkheden.

Geaccrediteerd: Kwaliteitshuis Fysiotherapie 4 punten registers algemene fysiotherapie én geriatriefysiotherapie

Geaccrediteerd: Pro-Q-Kiné register kinesitherapie 6 navormingseenheden

Kosten: 35,- EUR per deelnemer

Max. aantal deelnemers: onbeperkt

Aanmelden: meer informatie volgt binnenkort.

Inclusief:

- 2 relevante wetenschappelijke artikelen van Esther Molenaar MSc.

- Een podcast "Fysieke zelfredzaamheid voor iedereen?" met Esther Molenaar MSc. (30 min)

- Een vodcast "Vitale ouderen: mooi idee, maar hoe krijgen we dit in de praktijk?" met Patricia te Pas van der Laag MSc. promovenda Julius Centrum UMC Utrecht (35 min)

- Onbeperkt terugkijken Webinar 'Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid.'(ca 120 min)


Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@physioglobal.nl of bel +31643432761


In deze aflevering gaan we in gesprek met mandaatassistent Michel Mertens PhD van de Universiteit Antwerpen o.a. over zijn recentelijke promotie en promotiestudie over de Frozen Shoulder.


We gaan in deze aflevering in gesprek met Michel Mertens over het onderwerp Frozen Shoulder, wat voor complexiteit de aandoening met zich meebrengt, welke risicofactoren er op de loer liggen en prognostische factoren een rol van betekenis spelen. Wat weten we hier nu over vanuit wetenschappelijk oogpunt? Dit doen we aan de hand van de promotiestudie en bijbehorende publicaties van Michel Mertens. Wat maakt de frozen shoulder als aandoening zo complex vanuit een diagnostisch en therapeutisch begrippenkader? Aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.. hoe pas je als clinicus het geleerde nu toe in de alledaagse praktijk bij jouw patiënt? Dit en nog meer komt uitgebreid aan bod in deze aflevering.

Wil je meer weten over andere onderwerpen?

Bezoek dan ook de rest van onze website: www.physioglobal.nl


Wil je als eerste op de hoogte blijven van al het nieuws? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief: https://www.physioglobal.nl/contact


Of heb je nog vragen aan Michel Mertens PhD over zijn studie?

Mail hem via: michel.mertens@uantwerpen.be


References

Zhang J, Zhong S, Tan T, Li J, Liu S, Cheng R, Tian L, Zhang L, Wang Y, Liu F, Zhou P and Ye X. Comparative Efficacy and Patient-Specific Moderating Factors of Nonsurgical Treatment Strategies for Frozen Shoulder: An Updated Systematic Review and Network Meta-analysis. Am J Sports Med 2021; 49: 1669-1679. 20200917. DOI: 10.1177/0363546520956293. Mertens MG, Meert L, Struyf F, Schwank A, Meeus M. Exercise Therapy Is Effective for Improvement in Range of Motion, Function, and Pain in Patients With Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2022 May;103(5):998-1012.e14. doi: 10.1016/j.apmr.2021.07.806. Epub 2021 Aug 21. PMID: 34425089.


Mertens MG, Meeus M, Verborgt O, Vermeulen EHM, Schuitemaker R, Hekman KMC, van der Burg DH, Struyf F. An overview of effective and potential new conservative interventions in patients with frozen shoulder. Rheumatol Int. 2022 Jun;42(6):925-936. doi: 10.1007/s00296-021-04979-0. Epub 2021 Sep 6. PMID: 34487209.


Mertens MG, Meeus M, Pieters L, Balasch-Bernat M, Dueñas L, Verborgt O, Struyf F. An Instrument-Assisted Coracoid Pain Test: An Exploratory Diagnostic Accuracy Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 5;19(19):12735. doi: 10.3390/ijerph191912735. PMID: 36232033; PMCID: PMC9566369.


Mertens MG, Struyf F, Lluch Girbes E, Dueñas L, Verborgt O, Meeus M. Autonomic Nervous System Function and Central Pain Processing in People With Frozen Shoulder: A Case-control Study. Clin J Pain. 2022 Nov 1;38(11):659-669. doi: 10.1097/AJP.0000000000001070. PMID: 36111678.


Mertens MG, Meeus M, Noten S, Verborgt O, Fransen E, Lluch Girbés E, Aguilar Rodríguez M, Navarro-Ledesma S, Fernandez-Sanchez M, Luque-Suarez A, Struyf F, Dueñas L. Understanding the clinical profile of patients with frozen shoulder: a longitudinal multicentre observational study. BMJ Open. 2022 Nov 21;12(11):e056563. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056563. PMID: 36410809; PMCID: PMC9680192.


Diagnose en behandeling van de frozen shoulder. FysioPraxis editie mei 2023Bijgewerkt op: 29 apr.

De spreekwoordelijke achtbaan, daarin kom je terecht als je de diagnose kanker krijgt. En wie pech heeft, krijgt daarna te maken met lymfoedeem. “De achtbaan van kanker en lymfoedeem”: onder die titel heeft afgelopen week plaatsgevonden. De NVFL heeft i.s.m. de afdelingen Plastische & Reconstructieve chirurgie van het Maastricht UMC+, het Erasmus MC en het Radboud UMC in Walibi Biddinghuizen een congres voor leden, collega professionals en andere geïnteresseerden georganiseerd.


In opdracht van de NVFL verzorgden wij technisch dit congres! Naast de audioversterking in de zaal van de lezingen, een catchbox voor Q&A en het koppelen van de video's en presentaties aan alle schermen incl. afkijkscherm en presenter timer, bekijken we ook de mogelijkheden voor het leveren van opnamen aan de beroepsvereniging (en haar leden).


Een paar honderd bezoekers zijn op dit 2 daags congres afgekomen met zeer interessante sprekers en lezingen. We willen de NVFL, sponsoren, bezoekers en alle andere betrokkenen enorm bedanken voor dit warme congres!

Heb je nog vragen of wil je meer weten wat we voor jou kunnen betekenen of jouw zorg organisatie? Stuur een mail naar info@physioglobal.nl of bel +31643432761


bottom of page